Om företaget

 

Catena Consulting

 

Företaget startades i juli 2015 av Andras Lindahl och har som grundidé att utveckla, utbilda och utmana i första hand pedagogiskverksamhet, men också verksamheter som behöver pedagogisk kompetens. Det görs genom att delta i projekt, föreläsa eller att handleda individuellt eller i grupp.

Andreas Lindahl

 

Har lärarlegitimation i matematik och fysik från år 3 - gy. Undervisar idag på vuxenutbildningen i Falköping. Han har arbetat som arbetslagsledare under många år och deltagit i olika utvecklingsarbeten och projekt, både lokalt och nationellt. Som handledare är han uppskattad för sin ärlighet och analytiska förmåga.

 

andreas.lindahl@catenaconsulting.se

Vad våra kunder säger

.

 

#