Catena Consulting

Catena Consulting

Utvecklar

Vi utvecklar och stödjer pedagogiska verksamheter på både indvid- och organisations nivå. Genom kortare och längre projekt.

Utbildar

Vi utbildar pedagogiska verksmaheter genom föreläsningar och workshop. 

Utmanar

Vi utmanar individer och verksamheter för att nå högre kvalité genom handledning och coachning.

Vi kan hjälpa dig!


Vi har en bred erfarenhet från olika pedagogiska verksamheter, från grundskola till vuxenutbildning. Vi har möjligheten att erbjuda er en tjänst som passar era behov där vi tillsammans skräddarsyr vilka insatser och tjäster som passar er bäst. Vår drivkraft är att få vara med och utveckla, utbilda och utmana för att se andra växa. Vi har en bred pedagogisk kompetens, med en fördjupad kunskap kring it och distansundervisning, flexibilitet och individualisering, pedagogiskhandledning, matematik och naturvetenskap.

Exempel på uppdrag som vi har genomfört


  • Föreläsning om flexibilitet och individualisering för lärare i Skaraborg 
  • Deltagit som expertlärare med uppgift att utveckla förslag till nationella delkurser i matematik på grundläggande nivå i vuxenutbildningen. (Skolverket)
  • Revidering av vuxenmodulen i matematiklyftet. (NCM, Nationellt Centrum för Matematik)